Rekening zorgkosten

Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar de rekening. U betaalt in ieder geval het bedrag voor het eigen risico. Wij merken dat de ziekenhuisrekening veel vragen kan oproepen. Hier vindt u antwoorden op de meest gesteld vragen.

Wat is een DBC?

Sinds 2005 registreren ziekenhuizen hun behandelingen in DBC’s: Diagnose Behandel Combinaties. In de DBC worden uw diagnose, uw behandeling en de kosten die daarmee samenhangen verzameld. De verschillende onderdelen van de behandeling worden zo in één keer in rekening gebracht.

Vanaf 1 juni 2014 worden de verschillende onderdelen op de ziekenhuisnota gespecificeerd. Na afloop van de behandeling ontvangt u de rekening(en) voor het hele behandeltraject dat u heeft doorlopen. Door de vaste afsluitmomenten die DBC’s kennen, kan het voorkomen dat er twee rekeningen komen, ook al is het maar één behandeltraject.

Wat factureert het ziekenhuis?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor het behandeltraject dat u heeft doorlopen. Het behandeltraject bestaat uit de diagnose die de arts heeft gesteld en de zorgactiviteiten die zijn uitgevoerd. Voorbeelden van zorgactiviteiten zijn röntgenonderzoek, een poliklinisch consult bij de medisch specialist, een ziekenhuisopname of een operatie.

Hoe wordt de hoogte van de rekening bepaald?

De hoogte van de rekening wordt bepaald door de combinatie van uw diagnose en de bijbehorende behandeling. Deze combinatie heet DBC: Diagnose Behandel Combinatie. Op pagina 6 staat meer achtergrondinformatie over DBC. Elke combinatie voor diagnose en behandeling heeft een vaste declaratiecode. Aan elke declaratiecode is een prijs gekoppeld. Zo weet het ziekenhuis welke prijs er bij welke behandeling hoort. Na een behandeling stuurt het ziekenhuis een rekening naar uw zorgverzekeraar met de code voor de behandeling en de prijs die daarbij hoort. Soms ontvangt u de rekening zelf. Hieronder staan diverse redenen waarom dit zo kan zijn.

Waarom krijg ik zelf de nota voor mijn behandeling?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het ziekenhuis de nota rechtstreeks aan u stuurt:
1. U bent niet verzekerd.
2. Uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens zijn onjuist.
3. Er is sprake van onverzekerde zorg.
4. Er is geen geldige verwijzing.


1. U bent niet verzekerd.
Als u niet verzekerd bent op het moment dat u voor een diagnose bij de arts kwam, wordt de nota altijd aan uzelf verstuurd.


2. Uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens zijn onjuist.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens actueel zijn. De zorgverzekeraar kan onze ingediende declaratie afwijzen als de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met de informatie zoals die bij de zorgverzekeraar bekend is. Als wij uw gegevens niet kunnen achterhalen, sturen wij de nota naar uw huisadres.
Tevens is het belangrijk dat u zich heeft geïdentificeerd. Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze patiënten vast te stellen. Dit geldt voor alle patiënten, dus ook voor kinderen.


3. Er is sprake van zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt.
Als de geleverde zorg niet onder het basispakket valt, krijgt u de nota altijd thuisgestuurd. Als de geleverde zorg onder uw aanvullende verzekering valt, kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt deze nota dan geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden.


4. Er is geen geldige verwijzing.
Als nieuwe patiënt heeft u voor het bezoek aan een specialist altijd een verwijsbrief nodig. U krijgt een verwijsbrief van een arts uit de eerste lijn (bijvoorbeeld uw huisarts) of van een specialist als u doorverwezen bent naar een ander specialisme of naar een ander ziekenhuis. Voor alle niet-spoedeisende hulp is dit een landelijke verplichting. Als u op eigen initiatief een afspraak maakt met een specialist, dan is een zorgverzekeraar niet verplicht om uw gemaakte zorgkosten te vergoeden. U loopt dan een groot risico dat u zelf een nota zult ontvangen. Dit geldt ook als u door de specialist uitbehandeld bent en gecontroleerd wordt door uw huisarts. Mochten de klachten terug komen, dan moet u eerst een verwijsbrief van uw huisarts hebben, voordat u weer een afspraak maakt bij de specialist. Doet u dit niet, dan krijgt u zelf de nota voor de behandeling.

Wat kan er naast een DBC worden gedeclareerd?

De meeste zorg die u krijgt wordt via een DBC gedeclareerd, maar er zijn enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden gefactureerd met een zorgactiviteit. Dit betreft onder andere de volgende behandelingen:

1. Alle kaakchirurgische behandelingen.
2. Verrichtingen voor 'intensive care' zorg.
3. Poliklinische fysiotherapie.
4. Onderzoek aangevraagd door uw huisarts.
5. Dieetadvisering.
6. Dure geneesmiddelen.

In tegenstelling tot DBC’s worden deze zorgactiviteiten meestal snel na de behandeling gedeclareerd.

Hoe kan het dat mijn DBC is begonnen nog vóórdat ik zelf bij mijn arts was?

Dit wordt meestal veroorzaakt door vervolg-DBC’s. Deze DBC’s worden automatisch geopend wanneer de DBC van de reguliere behandeling wordt afgesloten. Een tweede mogelijkheid is dat u voor onderzoeken in het ziekenhuis bent geweest voordat u bij de specialist komt. Als voorbeeld: twee weken voor uw afspraak met de specialist heeft u heeft bloed laten prikken. Dan wordt de DBC geopend op het moment van bloedprikken. Dit is noodzakelijk, omdat het bloedprikken onderdeel is van uw behandeling en in uw DBC moet vallen.

Hoe is het bedrag op de nota tot stand gekomen?

Op uw factuur vindt u de specificatie van het bedrag voor het behandeltraject dat bij u is uitgevoerd. De bedragen die in rekening worden gebracht zijn voor een deel vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen mogen de tarieven voor een aantal behandelingen zelf vaststellen. Deze prijzen zijn een gemiddelde van de kosten die voor alle patiënten met dezelfde DBC zijn gemaakt. Dit betekent dat u voor die DBC dezelfde prijs betaalt als andere patiënten die dezelfde behandeling ondergingen, ook al was die behandeling bij hun misschien meer of minder uitgebreid. U vindt deze tarieven op onze website: www.geldersevallei.nl/tarieven.

Hoe kan ik een tarief opzoeken?

De tarieven van Ziekenhuis Gelderse Vallei staan op onze website: www.geldersevallei.nl/tarieven. Afhankelijk van eventuele prijsafspraken met uw zorgverzekeraar kan het bedrag van de ziekenhuisfactuur lager zijn.

Waarom duurt het zo lang voordat het ziekenhuis de rekening verstuurd?

Voor het afsluiten van DBC’s gelden landelijke afsluitregels. Voor een nieuwe patiënt staat een poliklinische DBC 90 dagen open. Als de behandeling na 90 dagen nog niet is afgerond, komt u in een poliklinisch vervolgtraject waar een poliklinische vervolg DBC voor is. Deze DBC staat dan 365 dagen open, tenzij er een klinische opname of operatie volgt in uw vervolgtraject. In het geval dat u wordt opgenomen of geopereerd sluit een DBC 42 dagen na afloop van de opname of de operatie. Dit geldt zowel voor reguliere als vervolgpatiënten. In specifieke gevallen gelden deze standaardregels niet. Dat is vooral bij zorg die moeilijk in vaste termijnen is in te delen, zoals een zwangerschap. Ook bij zorg die in korte tijd erg intensief is zijn er uitzonderingen, zoals dialyse of een oncologische therapie.

Om ervoor te zorgen dat patiënten weten aan wie ze vragen kunnen stellen over de ziekenhuisrekening, heeft de minister bepaald dat zorgverzekeraars hiervoor verantwoordelijk zijn. Heeft u vragen over uw ziekenhuisrekening? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Waar vind ik mijn zorgnota?

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorg-verzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies hoe duur uw behandeling is. In de ziekenhuisrekening staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan.


Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Waar kan ik meer informatie vinden over DBC's?

Meer informatie over de ziekenhuisfinanciering met DBC’s is te vinden op de volgende websites:


Ziekenhuis Gelderse Vallei:  
www.geldersevallei.nl/tarieven 


Nederlandse Zorgautoriteit:  
www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/


Zorgverzekeraars Nederland: 
www.zn.nl/consumenteninfo/


Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ):
www.dezorgnota.nl

 

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening.

De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen ? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Folder

Algemene voorwaarden

Op alle diensten en leveringen aan patiënten en anderen zijn de algemene voorwaarden van Ziekenhuis Gelderse Vallei van toepassing.

Heeft u vragen over de rekening?

Voor vragen naar aanleiding van de factuur, kunt u ons bellen of mailen.

  • Telefoon: (0318) 89 10 40 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur)
  • E-mail: dbc@zgv.nl