Diagnose

Polikliniekbezoek

Het behandeltraject begint met een bezoek aan de polikliniek. Tijdens uw polikliniekbezoek kan blijken dat een kijkoperatie van de knie nodig is. Op het preoperatief spreekuur wordt alles voor uw kijkoperatie geregeld.

Wanneer krijgt u een kijkoperatie?

De orthopedisch chirurg bespreekt uw klachten en onderzoekt de knie. Samen met de gemaakte röntgenfoto kan de orthopeed bepalen wat de mogelijkheden zijn. Wanneer direct duidelijk is dat er iets in de weg lijkt te zitten in uw knie, dan wordt de operatie meteen gepland. Vaak zal echter nog een MRI-scan worden gedaan om de diagnose te bevestigen. Tijdens een kijkoperatie kunnen zaken die mechanisch in de weg zitten in uw knie verwijderd worden.

Meestal gaat het dan om een gescheurde meniscus. Soms kunnen er andere redenen zijn om in de knie te kijken, bijvoorbeeld kraakbeenletsel, gescheurde meniscus die gehecht kan worden, kruisbandletsel of andere irritaties in de knie. Slechts zeer zelden wordt er alleen een kijkoperatie gedaan om te kijken wat er aan de hand is.

Preoperatief spreekuur

Moet u geopereerd worden? Dan bezoekt u na de orthopedisch chirurg het preoperatieve spreekuur. Hier maakt u kennis met een van de anesthesiologen. Dit is een medisch specialist die gespecialiseerd is in verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en de zorg rondom de operatie. U krijgt vragen over uw gezondheid, medicijngebruik en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, over eerdere operaties en hoe u toen op de narcose reageerde.

U krijgt een lichamelijk onderzoek, met speciale aandacht voor uw hart en longen. Zo krijgen we een indruk van uw gezondheidstoestand. U ontvangt informatie over de verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en zorg rondom de operatie.
De anesthesioloog geeft definitief toestemming voor de operatie.

Operatiedatum

Bij de opnameafdeling worden alle afspraken zoals opnamedatum en tijd van opname met u afgesproken. De anesthesioloog en de afdeling opname bespreken met u of de operatie plaats vindt in Ziekenhuis Gelderse Vallei of op de operatielocatie aan de Pascalstraat in het gebouw van Nedspine.

“Ik kon al binnen een week bij de specialist terecht”

Diagnose

Diagnose

De anesthesioloog geeft definitief toestemming voor de operatie.

Hoe verloopt mijn knie kijkoperatie?

Kijkoperatie knie cijfers in 12 maanden

Uw operatie binnen
10 werkdagen

pijl lees hier meer over