Behandeling

Operatietechniek

Er worden aan de voorzijde van de knie twee kleine sneetjes van ongeveer 1 centimeter gemaakt. Hierdoor brengt de orthopedisch chirurg de dunne staaf van de arthroscoop naar binnen. De orthopedisch chirurg kan het kniegewricht door middel van dit apparaat aan de binnenkant bekijken.

Via het andere sneetje wordt een tasthaakje ingebracht om het kniegewricht te kunnen onderzoeken. Bij een behandeling worden ook andere instrumenten ingebracht en soms worden  arthroscoop en instrument gewisseld. Zelden is een derde sneetje nodig. De ingreep duurt dan ongeveer 15 tot 30 minuten.

Voorbereidingen thuis

U kunt zelf een aantal dingen doen om zich voor te bereiden op de operatie.

Dag voor de operatie
Voor het veilig toedienen van narcose is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Dit houdt het volgende in:

 • Tot zes uur voor het opnametijdstip in het ziekenhuis mag u nog gewoon eten. Vanaf zes uur vóór het opnametijdstip mag u niets meer eten.
 • Tot twee uur voor het opnametijdstip in het ziekenhuis mag u alleen de volgende vloeistoffen drinken:
  - Kraanwater
  - Mineraalwater zonder koolzuur
  - Thee zonder melk (suiker is wel toegestaan)
  - Limonade van siroop met water (b.v. Roosvicee)
  - Appelsap
 • Vanaf twee uur voor het opnametijdstip mag u niets meer drinken. Wanneer u toch iets eet of drinkt, is het niet verantwoord om u de narcose of een ruggenprik toe te dienen. Dan kan de operatie niet doorgaan. Een klein slokje water om medicijnen in te nemen is wél toegestaan.
   

Overige voorbereidingen
De uren voor de operatie mag u niet roken. De luchtwegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten na de operatie pijnlijk zijn. Voor de operatie moet u sieraden zoals een horloge, ringen en armbanden af doen. Ook piercings, make-up, kunstnagels en nagellak zijn niet toegestaan.

De dag van opname

De kijkoperatie vindt in dagbehandeling plaats in Ziekenhuis Gelderse Vallei of op de operatielocatie aan de Pascalstraat (gebouw Nedspine).

U meldt zich bij de hoofdreceptie van het ziekenhuis of van de locatie aan de Pascalstraat, op het tijdstip dat u heeft doorgekregen van de opnameafdeling. Zij verwijzen u naar de juiste afdeling. Op de afdeling wordt u opgevangen door een verpleegkundige en naar uw kamer gebracht.

Voorbereiding op de afdeling
De verpleegkundige zorgt dat u een goede voorbereiding op de operatie krijgt. Draagt u een bril of heeft u een gehoorapparaat? Die kunt u tot de operatie dragen, zodat u zo lang als mogelijk, alles goed hoort en ziet. U ontvangt hiervoor een persoonlijk bedbakje, waar uw spullen gedurende de operatie in kunnen liggen. Bij een anesthesie middels een ruggenprik kunt u uw bril ophouden. Een gebitsprothese moet u op de verpleegafdeling achterlaten.

U krijgt een operatiejasje aan. Bent u gespannen voor de ingreep? U kunt afspreken dat u een half uur tot een uur voor het begin van de operatie een tablet krijgt om de spanning te verminderen. Ook kunt u alvast een pijnstiller innemen om de pijn na de operatie te verminderen. Na deze voorbereidingen brengt de verpleegkundige van de dagbehandeling u in het bed naar het operatiecomplex.

Het operatiecomplex

De voorbereidingsruimte (holding)
In verband met hygiëne krijgt u een muts op. Op het operatiecomplex nemen medewerkers van de voorbereidingsruimte de zorg voor u over van de verpleegkundige. U maakt kennis met de anesthesiemedewerker; tijdens de voorbereiding van de operatie is deze medewerker uw aanspreekpersoon en voortdurend bij u.

U krijgt elektrodes op uw borst om uw hartslag te meten, een band om de arm voor het meten van de bloeddruk en een metertje aan uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Er wordt een infuus in de ader van de arm ingebracht. Dit wordt gebruikt voor toediening van vocht en medicatie. De chirurg komt langs om met u kennis te maken en eventuele vragen over de operatie te beantwoorden.

De operatie

U wordt geopereerd door een ervaren orthopedisch chirurg, die wordt ondersteund door een ervaren operatieteam, gespecialiseerd in het uitvoeren van deze operatie. U wordt aangesloten op de hartslagmeter, de bloeddrukmeter en de zuurstofgehaltemeter. Vervolgens wordt nog een allerlaatste controle gedaan van alle zaken die rondom uw operatie van belang zijn.

De narcose
De anesthesioloog kiest samen met u welke vorm van anesthesie voor u het meest geschikt is: algehele narcose of een ruggenprik. Dit hangt onder andere af van uw lichamelijke conditie.

Bij u is gekozen voor: algehele narcose
Bij algehele narcose wordt u tijdelijk buiten bewustzijn gebracht. Via het infuus in uw arm spuit de anesthesioloog de anesthesiemiddelen in. U valt dan binnen een halve minuut in slaap. Op pagina 20 staat meer informatie over de algehele narcose.

Bij u is gekozen voor: de ruggenprik (een spinaal anesthesie)
Bij een ruggenprik wordt het hele onderlichaam tijdelijk gevoelloos gemaakt door middel van een prik in de rug. U bent tijdens de operatie bij kennis en kunt, als u dat wilt, meekijken op de kleinere monitor om te zien wat er in uw knie gebeurt. Het opereren zelf kunt u niet zien vanwege de steriele doeken. In overleg met de anesthesioloog kunt u eventueel ook een licht slaapmiddel krijgen tijdens de operatie. Op pagina 21 staat meer achtergrondinformatie over deze narcose.

Bijkomen van de operatie
Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverafdeling). Dat is een aparte ruimte vlakbij de operatiekamer. U bent aangesloten op bewakingsapparatuur waarmee gespecialiseerde verpleegkundigen uw ademhaling, hartslag en bloeddruk bewaken. Ook controleren deze verpleegkundigen regelmatig de operatiewond.

Meestal krijgt u extra zuurstof door een slangetje in uw neus. U kunt zich na de operatie nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dat is heel normaal.

Pijnbehandeling

Een goede pijnbehandeling is een belangrijk onderdeel van de zorg op de uitslaapkamer. U gaat pas terug naar de verpleegafdeling als de pijn voor u op een acceptabel niveau is. Gemiddeld blijft een patiënt ongeveer 45 minuten op de uit-slaapkamer. Hoelang precies hangt van uw persoonlijke situatie af. Bij eventuele bijzonderheden wordt de familie geïnformeerd. Het is niet mogelijk om bezoek te ontvangen op de uitslaapkamer, want het is belangrijk dat u en andere patiënten rust krijgen tijdens het ontwaken. Er is altijd een verpleegkundige bij u in de buurt om u gerust te stellen, eventuele pijn en misselijkheid zo goed mogelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat u zo comfortabel mogelijk in bed ligt.

Terug op de afdeling

Nadat u terug bent op de verpleegafdeling belt de verpleeg-kundige uw contactpersoon. U krijgt ook iets te eten en drinken. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk en de wonden nogmaals. Pijnstillers krijgt u volgens een vast schema, maar mocht dit niet voldoende helpen, dan kunt u dit aangeven. De medicatie wordt dan aangepast.

Voeding en bewegen

Om ervoor te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, heeft u een infuus in de arm met vocht. Zodra u weer zelf voldoende kunt drinken kan het infuus verwijderd worden. U ontvangt van ons iets te eten en te drinken. 

Behandeling

Behandeling

Hoe verloopt mijn knie kijkoperatie?