Diagnose

Polikliniekbezoek

Het behandeltraject begint met een bezoek aan de polikliniek. Tijdens uw polikliniekbezoek hebt u met de chirurg een gesprek over uw klachten, de diagnose en wordt de behandeling u uitgelegd. Op het preoperatief spreekuur wordt alles omtrent de narcose en opname voor uw operatie geregeld.

Diagnostisch onderzoek

Om vast te stellen of u galstenen heeft, kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

Echografie
Stenen in de galblaas worden bij voorkeur vastgesteld met echografie. Dit is een veilig en pijnloos onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van hoogfrequente geluidsgolven om een beeld te krijgen van de galblaas en de galstenen. Met echografie kunnen ook de galwegen worden beoordeeld om te kijken of hierin stenen aanwezig dan wel uitgezet zijn. Daarnaast worden ook de aanliggende organen beoordeeld.

Vaststellen van diagnose

Wanneer galstenen klachten veroorzaken is operatie nodig. Hierdoor gaan de klachten over en worden ook complicaties zoals galblaasontsteking, afsluiting van de galwegen of alvleesklierontsteking voorkomen. Het is noodzakelijk om niet alleen de galstenen te verwijderen, maar ook de galblaas. Galstenen kunnen namelijk terugkomen wanneer de galblaas aanwezig blijft. Zijn galstenen niet de oorzaak van uw klachten?
Dan volgt verder onderzoek om andere oorzaken op te sporen.

Preoperatief Spreekuur

Moet u geopereerd worden? Dan bezoekt u na de chirurg het preoperatieve spreekuur. Hier maakt u kennis met een van de anesthesiologen. Dit is een medisch specialist die zich bezig houdt met het geven van anesthesie, pijnbestrijding en de zorg rondom de operatie. U krijgt vragen over uw gezondheid, medicijngebruik en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, over eerdere operaties en hoe u toen op de narcose reageerde. U krijgt een lichamelijk onderzoek, met speciale aandacht voor uw hart en longen. Zo krijgt de anesthesioloog een indruk van uw gezondheidstoestand. U ontvangt informatie over de verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en zorg rondom de operatie. De anesthesioloog geeft definitief toestemming voor de operatie.

Operatiedatum

Bij de opnameafdeling worden alle afspraken zoals opnamedatum, tijd van opname en datum voor de nacontrole met u afgesproken. Deze nacontrole is over het algemeen een telefonische afspraak. De chirurg belt u thuis, u hoeft niet naar het ziekenhuis te komen.

Diagnose

Diagnose

Stenen in de galblaas worden bij voorkeur vastgesteld met echografie.

Hoe verloopt mijn galblaasoperatie?

Galblaasoperatie cijfers in 12 maanden

Uw operatie binnen
10 werkdagen

pijl lees hier meer over