Behandeling

Operatietechniek

Nadat de diagnose is gesteld, wordt u geopereerd. Er zijn meerdere methoden om de galblaas te verwijderen. Binnen FocusZorg wordt gekozen voor de kijkoperatie. Bij uitzondering komt het voor dat de kijkoperatie moet worden omgezet naar een klassieke operatie.

Kijkoperatie
Bij een kijkoperatie worden meerdere buisjes in de buikwand geplaatst. De galblaas wordt verwijderd via die buisjes. De kijkoperatie duurt gemiddeld  30 à 45 minuten. De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling.

De klassieke operatie
Soms vindt de chirurg het tijdens de operatie niet veilig om de galblaas met een kijkoperatie te verwijderen. Hoewel de kans hierop erg klein is, moet u altijd rekening houden met de kans dat er bij een geplande kijkoperatie toch een grotere snede gemaakt moet worden.  De snede verloopt meestal schuin onder de rechter ribbenboog. Soms wordt een drain (buisje) achtergelaten die via een aparte opening in de buikwand naar buiten wordt geleid. Het herstel na deze operatie verloopt over het algemeen langzamer dan bij een kijkoperatie. Meestal moet u langer blijven dan een dag.

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep bestaat een kans op complicaties. Mogelijke complicaties van een operatie zijn: trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie of abces. Bij een galblaasverwijdering kan de hoofdgalgang beschadigd raken, maar dit gebeurt zeer zelden. Een hersteloperatie kan dan nodig zijn.

Voorbereidingen thuis

U kunt zelf een aantal dingen doen om u voor te bereiden op
de operatie.

Dag voor de operatie
Voor het veilig toedienen van verdoving is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Dit houdt het volgende in:

 • Tot zes uur voor het opnametijdstip in het ziekenhuis mag u nog gewoon eten. Vanaf zes uur vóór het
  opnametijdstip mag u niets meer eten.

 • Tot twee uur voor het opnametijdstip in het ziekenhuis mag u alleen de volgende vloeistoffen drinken:
  - Kraanwater
  - Mineraalwater zonder koolzuur
  - Thee zonder melk (suiker is wel toegestaan)
  - Limonade van siroop met water (b.v. Roosvicee)
  - Appelsap

 • Vanaf twee uur voor het opnametijdstip mag u niets meer drinken. Wanneer u toch iets anders eet of drinkt, is het niet verantwoord om u de narcose toe te dienen. Dan kan de operatie niet doorgaan. Een klein slokje water om medicijnen in te nemen is wél toegestaan.


Overige voorbereidingen
De uren voor de operatie mag u niet roken. De luchtwegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten na de operatie pijnlijk zijn.
Voor de operatie moet u sieraden zoals een horloge, ringen en armbanden af doen. Ook piercings, make-up, kunstnagels en nagellak zijn niet toegestaan.

De dag van opname

De operatie vindt in dagbehandeling plaats in Ziekenhuis Gelderse Vallei. U meldt zich 1,5 uur voor de operatie bij de hoofdreceptie van het ziekenhuis. Zij verwijzen u naar de afdeling kort verblijf, bestemmingsnummer 174. Op de afdeling wordt u opgevangen door een verpleegkundige en naar uw kamer gebracht.

Bij de teampost hangt een bord waarop u kunt zien welke medewerkers voor u klaarstaan.

Voorbereiding op de afdeling
De verpleegkundige zorgt dat u een goede voorbereiding op de operatie krijgt. Eventuele bril, gehoor- of gebitsprothese moet u op de verpleegafdeling achterlaten. U krijgt hier ook nog even de gelegenheid om uit te plassen. Dan krijgt u een operatiehemd aan. Bent u gespannen voor de ingreep? U kunt afspreken dat u een half uur tot een uur voor het begin van de operatie een tablet krijgt om de spanning te verminderen. Ook kunt u alvast een pijnstiller innemen om de pijn na de operatie te verminderen. Na deze voorbereidingen brengt de verpleegkundige van de dagbehandeling u in het bed naar het operatiecomplex.

Het operatiecomplex

De voorbereidingsruimte (holding)
Op het operatiecomplex nemen medewerkers van de voorbereidingsruimte de zorg voor u over van de verpleegkundige.

In verband met hygiëne krijgt u een muts op. U maakt kennis met de anesthesiemedewerker; tijdens de voorbereiding van de operatie is deze medewerker uw aanspreekpersoon en voortdurend bij u. U krijgt elektrodes op uw borst om uw hartslag te meten, een band om de arm voor het meten van de bloeddruk en een metertje aan uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Er wordt een infuus in de ader van de arm ingebracht. Dit wordt gebruikt voor toediening van vocht en medicatie. De othopedist komt langs om met u kennis te maken en eventuele vragen over de operatie te beantwoorden.

De operatie

U wordt geopereerd door een ervaren chirurg, die wordt ondersteund door een ervaren operatieteam, gespecialiseerd in het uitvoeren van deze operatie.

De narcose
U wordt aangesloten op de hartslagmeter, de bloeddrukmeter en de zuurstofgehaltemeter. Vervolgens wordt nog een allerlaatste controle gedaan van alle zaken die rondom uw operatie van belang zijn. U krijgt algehele anesthesie. Door u tijdelijk buiten bewustzijn te brengen wordt het hele lichaam verdoofd. Via het infuus in uw arm spuit de anesthesioloog de anesthesiemiddelen in. U valt dan binnen een halve minuut in slaap. Om uw ademhaling tijdens de anesthesie te kunnen controleren wordt in veel gevallen een plastic buis (beademingstube) in uw keel gebracht. U bent dan al onder anesthesie en merkt daar niets van. Samen met de anesthesiemedewerker bewaakt de anesthesioloog tijdens de operatie de vitale functies van het lichaam zoals ademhaling, bloeddruk en hartslag.

Complicaties van de narcose
Anesthesie is tegenwoordig zeer veilig. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. Er kunnen overgevoeligheidsreacties op medicijnen optreden. Bij het inbrengen van de beademingsbuis is er een zeer geringe kans op schade aan het gebit.

Bijkomen van de operatie
Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverafdeling). Dat is een aparte ruimte vlakbij de operatiekamer. U bent aangesloten op bewakingsapparatuur waarmee gespecialiseerde verpleegkundigen uw ademhaling, pols en bloeddruk bewaken. Ook controleren deze verpleegkundigen regelmatig de operatiewond en wordt er eenmaal bloedonderzoek verricht.

Meestal krijgt u extra zuurstof door een slangetje in uw neus. U kunt zich zo kort na de operatie nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dat is heel normaal.

Pijnbehandeling

Een goede pijnbehandeling is een belangrijk onderdeel van de zorg op de uitslaapkamer. U gaat pas terug naar de verpleegafdeling als de pijn voor u op een acceptabel niveau is. Gemiddeld blijft een patiënt één uur op de uitslaapkamer. Hoelang precies hangt van uw persoonlijke situatie af. Bij eventuele bijzonderheden wordt de familie geïnformeerd.

Het is niet mogelijk om bezoek te ontvangen op de uitslaapkamer, want het is belangrijk dat u en andere patiënten rust krijgen tijdens het ontwaken. Er is altijd een verpleegkundige bij u in de buurt om u gerust te stellen, eventuele pijn en misselijkheid zo goed mogelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat u zo comfortabel mogelijk in bed ligt.

Terug op de afdeling

Nadat u terug bent op de verpleegafdeling belt de verpleegkundige uw contactpersoon. U krijgt ook iets te eten en drinken. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk en de wonden nogmaals. Pijnstillers krijgt u volgens een vast schema, maar mocht dit niet voldoende helpen, dan kunt u dit aangeven. De medicatie wordt dan aangepast.

Voeding en bewegen

Om ervoor te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, heeft u een infuus in de arm met vocht. Zodra u weer zelf voldoende kunt drinken kan het infuus verwijderd worden. U ontvangt van ons iets te eten en te drinken. 

In het begin kunnen alle bewegingen pijnlijk zijn. Ook diep ademhalen en hoesten. Na een kijkoperatie kunt u ook last hebben van schouderpijn. Dit wordt veroorzaakt door het koolstofdioxidegas dat is ingespoten in de buik tijdens de operatie. Dit gas veroorzaakt een prikkeling van het middenrif wat de pijn rond de schouderbladen geeft. 

Behandeling

Behandeling

U kunt zelf een aantal dingen doen om u voor te bereiden op de operatie.

Hoe verloopt mijn galblaasoperatie?

Galblaasoperatie cijfers in 12 maanden

Uw operatie binnen
10 werkdagen

pijl lees hier meer over