Achtergrondinformatie: opheffen verzakking

Verzakking van de baarmoeder

De baarmoeder mondt uit in de vagina. Het stukje dat in de vagina zichtbaar is, heet de baarmoedermond. Indien de baarmoeder verzakt, zal de baarmoedermond steeds dichter bij de ingang van de vagina komen en op den duur uitwendig zichtbaar zijn. U kunt dan de baarmoedermond gemakkelijk voelen als u uw vingers in de vagina brengt. Vaak komt een verzakking van de baarmoeder voor in combinatie met een verzakking van de voorwand van de vagina. Indien de baarmoeder verzakt is, bestaan er vijf mogelijkheden:

 • de baarmoeder wordt in haar geheel verwijderd, dit is een  vaginale operatie.
 • de banden waaraan de baarmoeder vastzit worden ingekort, waardoor de baarmoeder weer haar oude positie inneemt. Meestal wordt dan ook de baarmoedermond ingekort, waardoor de afstand tussen de ingang van de vagina en de baarmoeder groter wordt.
 • de baarmoedermond wordt vastgezet aan een van de banden van het bekken (ongeveer ter plaatse van de rechter bil); dit is een vaginale operatie.
 • de baarmoederhals wordt vastgezet aan het heiligbeen (onderrug); dit is een buikoperatie die meestal door middel van kleine ‘gaatjes’ in de buikwand verricht kan worden (laparoscopisch).
 • de vagina wordt ‘dicht gemaakt’ waarbij er alleen nog een opening resteert om te kunnen plassen; dit is een vaginale operatie. Hierna is gemeenschap niet meer mogelijk
   


Verzakking van de voorwand van de vagina             

Als de voorwand van de vagina verzakt is, treedt daarbij ook een verzakking van de blaas op. De blaas rust op de voorwand van de vagina. Vandaar dat deze aandoening vaak samengaat met problemen bij het plassen. Bij de operatie worden blaas en voorwand van de vagina weer op hun normale plaats gebracht.
De uitgerekte voorwand van de vagina wordt ingekort, waardoor de blaas weer in de oorspronkelijke positie komt.  

Voor de genezing is het van belang dat de blaas en de voorwand van de vagina kort na de operatie zoveel mogelijk ontzien worden. De blaas mag niet sterk gevuld raken. Om dit te voorkomen, wordt na de operatie een slangetje in de blaas gebracht via de plasbuis, waardoor de  urine continu naar buiten kan aflopen in een zakje dat aan het slangetje (katheter) vastzit.

De katheter wordt meestal de dag na de operatie verwijderd. Na het verwijderen kan het zijn dat u niet meteen spontaan kunt plassen. Maakt u zich hierover niet ongerust. Door de operatie is de positie van de blaas veranderd, zodat het plassen de eerste dagen weer langzaam op gang moet komen; het plassen voelt anders en de straal is vaak in het begin minder krachtig. Door rustig de tijd te nemen voor het plassen en u volledig te ontspannen, komt het plassen weer normaal op gang.

Verzakking van de achterwand van de vagina

De achterwand van de vagina is verbonden met de endeldarm. Als de achterwand van de vagina verzakt, zal ook de endeldarm verzakken. De endeldarm kan zich daardoor soms moeilijker ledigen, waardoor problemen met de ontlasting ontstaan. Bij de operatie wordt de achterwand van de vagina van de endeldarm vrijgemaakt. De achterwand van de vagina wordt ingekort en vervolgens gesloten.

Complicaties

Bij elke operatie, hoe klein ook, kunnen complicaties optreden. Algehele en regionale verdoving nemen risico’s met zich mee, maar deze zijn praktisch te verwaarlozen als u verder gezond bent. Na de operatie kan een blaasontsteking optreden omdat er tijdelijk een katheter in de blaas zit, waardoor u vatbaarder bent voor een infectie.

Verzakking van de top van de vagina (na eerdere verwijdering van de baarmoeder)

Wanneer de top van de vagina (de plaats waar eerder de baarmoedermond zat) verzakt, zijn er drie mogelijke operaties om dit te verhelpen:

 • de top van de vagina wordt vastgezet aan een van de banden van het bekken (ongeveer ter plaatse van de rechter bil); dit is  een vaginale operatie.
 • de top van de vagina  wordt vastgezet aan het heiligbeen (onderrug); dit is een buikoperatie die meestal door middel van kleine ‘gaatjes’ in de buikwand verricht kan worden (laparoscopisch).
 • de vagina wordt ‘dicht gemaakt’ waarbij er alleen nog een opening resteert om te kunnen plassen; dit is een vaginale operatie. Hierna is gemeenschap niet meer mogelijk
   

“Ik voelde steeds vaker een ‘balletje’ tussen mijn benen dat irriteerde bij bewegen, vooral bij het fietsen was het heel vervelend. Ik moest overdag ook steeds vaker plassen en dat kwam op het toilet dan maar moeizaam. Ook had ik het gevoel dat mijn blaas daarna niet helemaal leeg was. Ook de gemeenschap met mijn man was niet prettig en soms echt pijnlijk. Ik vroeg me af wat er mis was, voelde mij vaak heel moe en maakte me zorgen. De huisarts zag dat ik een verzakking had en verwees mij naar het ziekenhuis . Daar werd ik op 1 dagdeel gezien door een team van deskundigen. De diagnose kreeg ik meteen te horen: verzakking van baarmoeder en blaas. Goed te verhelpen met een weinig belastende ingreep en de volgende dag weer naar huis. Ik ben blij dat ik hulp heb gezocht, want ik doe nu weer alles zonder klachten.”


De operatie gaat gepaard met weinig bloedverlies; heel zelden is een bloedtransfusie noodzakelijk. Ook een nabloeding uit de buikwand of in de top van de vagina is een mogelijke complicatie. Meestal kan het lichaam zo’n bloeduitstorting zelf opruimen, bij een ernstige bloeding is een tweede operatie noodzakelijk. Ondanks zorgvuldig opereren kan bijvoorbeeld door verklevingen de blaas, urineleider of darmen worden beschadigd. Dat is te verhelpen, maar het vraagt om extra zorg. Soms kunnen na de operatie plasproblemen voorkomen; de operatie hoeft daarvan niet de oorzaak te zijn. Vaak blijken er vóór de operatie al wat problemen te zijn geweest om de plas op te houden. Het is van belang dit voor de operatie te melden.

Het is niet zo, dat al uw klachten altijd door een verzakking veroorzaakt worden. Lage rugpijn komt ook voor bij aandoeningen van de wervelkolom. Spontaan urineverlies komt ook voor bij afwijkingen van de blaashals of van de blaasspier. Indien deze klachten hierdoor komen, zullen zij na de operatie blijven bestaan of anders behandeld moeten worden. 

Signalen

Signalen

Als plassen na de operatie niet direct goed gaat

Hoe verloopt mijn bekkenbodemoperatie?

Bekkenbodemzorg cijfers in 12 maanden

Uw operatie binnen
10

pijl lees hier meer over